Garantievoorwaarden Sealskin douches

Op Sealskin douches wordt een garantie gegeven van 5 jaar, gerekend vanaf de productiedatum.

De eindgebruiker heeft het recht om zich te wenden tot zijn leverancier van het product. Deze zal zorgdragen voor de uitvoering van de garantie welke is aangegeven op het garantiebewijs, welke bij iedere douche is bijgesloten. Om aanspraak te kunnen maken op de garantie zal aan Sealskin schriftelijk dienen te worden gemeld; de exacte omschrijving van de onvolkomenheid die nodig is, zodat de oorzaak en aard van de eventuele onvolkomenheid na kan worden gegaan.
Aanspraak op de garantie is in de volgende gevallen uitgesloten:

  • Indien de installatie en de montage niet uitgevoerd werd volgens de regels van de montage-, gebruikers-, en onderhoudsinstructies.
  • Onvolkomenheden als gevolg van gebrekkig onderhoud en/of onjuist reinigen.
  • Onjuist transporteren, lossen en bewaring (bijvoorbeeld liggend transporteren en opslag van producten buiten).
  • Onvolkomenheden of fouten aan het product, waaraan wijzigingen, herstellingen, toevoegingen en/of vervangingen werden aangebracht waarvoor de producent geen toestemming heeft gegeven en die uitgevoerd moeten worden door derden.
  • In geval van glasbreuk en onvermijdelijke slijtage, óók in geval van correct en natuurlijk gebruik. De volgende onderdelen zijn onderhevig aan onvermijdelijke en natuurlijke slijtage: afdichtingstrips, magneten, geleiders, wielen (bij schuifdeuren) en (Sealglas & ProCare) coating.
  • Douchecabines, -deuren en -wanden die op het moment van de levering beschadigd zijn, mogen niet geïnstalleerd worden, anders vervalt het recht op aanspraak van de garantie. Om aanspraak te kunnen maken op de garantie dient de eindgebruiker het garantiebewijs* in combinatie met het lever/aankoopbewijs (factuur/kassabon) van het product te overhandigen aan zijn/haar leverancier. De gebruiker behoudt de voorziene wettelijke rechten, welke door deze fabrieksgarantie niet worden beïnvloed.
* Indien het garantiebewijs niet meer voorhanden is, dient de unieke QR  code met bijbehorend nummer te worden overhandigd. Aan de buitenzijde van het glas vindt u een bescheiden transparante sticker met een unieke QR code en een 8-cijferig nummer. Verwijder deze sticker niet, het is het paspoort van de douche!

Waterdichtheid
De waterdichtheid, een criterium van de Europese norm voor CE- certificering, is bij deze douchecabines uitstekend gebleken. Waterdichtheid is overal aan de orde waar verschillende (bouw) elementen op elkaar aansluiten. De professionele montage door uw installateur voorkomt dat er water binnendringt tussen het metselwerk/douchebak en douchewand. De verbindingen tussen het glas en het profiel worden tijdens de productie al door de producent afgedicht. Toch blijft de onderste drempel een zwakke plek. Afhankelijk van het type is daar sprake van een van de volgende situaties:
  • Douches met een horizontaal profiel: Deze douches bieden de meeste bescherming tegen lekkages. Het raamprofiel aan de onderzijde vormt een soort waterkering.
  • Douches zonder horizontaal profiel: Bij deze douches biedt de aluminium dorpel in combinatie met het transparant afdichtprofiel de meest optimale bescherming tegen spattend water.
  • Douches zonder dorpel: Bij douches zonder toepassing van de aluminium dorpel en het transparant afdichtprofiel loopt het water het snelst naar buiten. Daarom is het raadzaam altijd een dorpel aan te brengen.
Reiniging en onderhoud
Regelmatig schoonmaken na het douchen zorgt voor de beste bescherming tegen vuil en kalk. Daarbij is het voldoende wanneer u het glas en de profielen van de douchecabine eerst met warm en dan met koud water afspoelt. Vervolgens maakt u de oppervlakte met een wisser droog. Zo’n 1 á 2 keer per maand dient de douche grondiger te worden schoongemaakt. Hoe vaak dit precies moet gebeuren, hangt af van de agressiviteit en hardheid van het water en van hoe vaak u de douche gebruikt. Daarvoor kan het beste de Sealskin douchereiniger worden gebruikt. Schuurmiddel en alkalische, zuur- en chloorhoudende schoonmaakmiddelen mogen in geen geval gebruikt worden. Hetzelfde geldt voor oxidatie- en oplossingsproducten. Gebruik bij het schoonmaken alleen zachte doeken. De doucheruimte moet na gebruik voldoende gelucht worden. Dit voorkomt schimmelvorming.

Eigenschappen gehard veiligheidsglas
Sealskin gebruikt bij glazen douchecabines uitsluitend hoogwaardig enkellaags veiligheidsglas (ESG) volgens de EN 14428 norm. Omdat glas een anorganische verbinding is, kan bij de verwerking van dit materiaal niet worden voorkomen dat er soms luchtbelletjes ontstaan. Zulke luchtbelletjes zijn, net als de groene randen die je onder een bepaalde lichtinval ziet, vooral een garantie dat het glas écht veiligheidsglas is en geen kunstglas.

Veiligheid
Enkellaags veiligheidsglas heeft een grote stoot-, slag- en buigingsvastheid en is ongevoelig voor temperatuur verschillen. De rand van het glas is echter een kwetsbare plek. Daarom dient er bij de installatie op te worden gelet, dat het glas tijdens het gebruik niet tegen deurkrukken, wastafels e.d. kan stoten. Enkellaags veiligheidsglas valt -als het breekt- in vele stukje vele stukjes uiteen. Dit in tegenstelling tot de splinters met scherpe hoekjes bij het breken van normaal glas.